De Zilverlinde vzw

Een open huis met woon- en zorgfuncties

Even voorstellen

Het woonzorgcentrum "De Zilverlinde" is een christelijk  geïnspireerde instelling, gegroeid uit de congregatie Zusters van Sint-Franciscus te Opbrakel.
De Zilverlinde ligt in een rustige omgeving en wil een open huis met woon- en zorgfuncties zijn voor valide, zorgbehoevende en dementerende bejaarden.
Wij, medewerkers in dit huis, streven naar een optimaal woon- en leefklimaat voor de bewoner. Centraal in onze omgang staat zowel de totaalzorg voor de bewoner met aandacht voor zijn individuele noden en wensen, als een open samenwerking met de familie.
De woonveiligheid, woonwarmte en woonvrede van de bewoner gaat ons ter harte.
Wij willen de bewoners kwaliteitszorg bieden vanuit de specifieke deskundigheid van iedere medewerker, met toegewijde inzet, vriendelijkheid, oprechtheid, begrip, geduld en eerbied voor de privacy en autonomie van de bewoner.
Wij bevorderen onze zorg om de bewoner en ons zelfstandig werken in teamverband vanuit onderling respect, open communicatie en permanente vorming.
Het beleid in het tehuis kenmerkt zich hierbij door dialoog, overleg en inspraak.
Als open en gastvrij huis werken wij drempelverlagend om zo voor de bewoner, de familie en alle medewerkers in het huis het contact met de buitenwereld te verruimen.

         Erkend door het Min. van de Vlaamse Gemeenschap onder nr. PE 983 * VZB 252
          Het woonzorgcentrum De Zilverlinde behoort tot vzw Groep Sint-Franciscus
concept & design by M-iT